Vi modtager kvinder fra hele landet, der har behov for et midlertidigt ophold. hvor de kan være i Ly for "STORMEN"

Stormly har eksisteret siden 1971, men har rødder tilbage til 50èrne, hvor nogle kvinder i Esbjerg på frivillig basis startede et fritidstilbud for kvinder i KFUM & KFUK´s lokaler.

Her kunne kvinder komme og få støtte til at omsy brugt tøj til deres børn.  

Nogle af dem havde svære sociale, psykiske- og misbrugsproblemer, og/eller de manglede et sted at bo. De opsøgte den frivillige leder af fritidstilbuddet, Emma Nielsen, privat for at få hjælp. Hun løste indimellem det akutte problem ved at lade kvinderne bo i sit eget private hjem i en periode.

Dette var ikke en holdbar og tilfredsstillende løsning, og derfor tog Emma Nielsen, initiativ til at oprette Stormly i samarbejde med KFUM`s Sociale Arbejde i Danmark.

 De første år var der plads til 6 kvinder, men senere er huset gradvis udvidet til nu at have plads til 12 kvinder.

Vi lægger stor vægt på respekt for hinanden.