Vi modtager kvinder fra hele landet, der har behov for et midlertidigt ophold. hvor de kan være i Ly for "STORMEN"

Job hos Stormly

Pt. søger Stormly ikke nyt personale.
Men du er altid velkommen til at sende en uopfordret ansøgning til os hvis du ønsker at være en del af Stormly´s personale.

Ansøgningen sendes til.

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

eller

Stormly
Jerrigsvej 38-42
6710 Esbjerg V.

Mrk. kuverten: Job ansøgning 

Jobpraktik /arbejdsprøvning

Stormly kan tage kvinder i jobpraktik og arbejdsprøvning i kortere eller længere perioder.

Samfundstjeneste

Stormly kan modtage personer i samfundstjeneste. De er udelukkende beskæftiget med praktisk arbejde og deltager ikke i det pædagogiske arbejde.

Studerende / elever

Stormly har gennem mange år været et anerkendt uddannelsessted. Aktuelt tager vi mod socialrådgiverstuderende, pædagogstuderende og misbrugsvejlederstuderende. Stormly er desuden uddannelsessted for Social og sundhedsassistenter ved særlige aftaler med skole og ansættelsessted.

At have studerende giver ekstra muligheder i det pædagogiske arbejde, og det gør os som medarbejdere mere bevidste om vores praksis.

Stormly’s forventninger til elever

 • Udarbejder skriftlige personlige og faglige mål for uddannelsesforløbet
 • Under hele forløbet er bevidst om dit eget ansvar i forhold til at nå de personlige og faglige mål, samt indfrielse af egne forventninger.
 • Er engageret og spørgende
 • Forholder dig kritisk til og reflekterer over egne og andres handlinger
 • Indgår positivt i arbejdsfællesskabet, med gensidig respekt, ansvar og hensyn i forhold til de arbejdsopgaver, der skal løses
 • At du deltager i de forskellige vagter der er på Stormly
 • At du deltager i forsamtaler og møder med samarbejdspartnere
 • Være behjælpelig og initiativtagende vedrørende husets praktiske funktioner og sammen med beboerne, hvor det er muligt
 • Være medansvarlig for administration, bestilling og udlevering af medicin, metadon og antabus, når du er sat ind i det
 • Du bliver tilkoblet ca. 2 beboer, som du er medkontaktperson for
 • Får selvstændige opgaver og ansvar
 • Forventer du er loyal over for KFUM’ sociale arbejdes arbejdsgrundlag
 • At du deltager i supervision / kollegialvejledning på lige fod med de andre kollegaer
 • Er opsøgende for at tilegne dig ny viden herunder at tage initiativ til at søge vejledning
 • Forbereder dig til ugentlige vejledningstimer
 • Anvender uddannelsesbogen / logbog til at fastholde nye indtryk og refleksioner i forbindelse med uddannelse
 • Sammen med dig bruger vi din elevplan
 • Forstår din rolle som professionel i samarbejde med beboerne / brugerne
 • Har tavshedspligt under og efter praktikforløbet
 • Afleverer en skriftlig slutevaluering af din praktikuddannelse

Vi lægger stor vægt på respekt for hinanden.