Vi modtager kvinder fra hele landet, der har behov for et midlertidigt ophold. hvor de kan være i Ly for "STORMEN"

Stormly ligger 4-5 km fra Esbjerg centrum – i Sædding, tæt på indkøbscenter og strand. Der er gode busforbindelser til centrum, banegård og andre dele af Esbjerg.

Vi bor til leje i 4 sammenhængende rækkehuse med tilhørende stor have. Husene er i forskudte etager, og vi kan derfor ikke modtage kvinder, der på grund af bevægelseshandicap ikke kan gå på trapper.

Vi har lagt vægt på at indrette Stormly hyggeligt og har en høj vedligeholdelse standard.

Som beboer har du et fuldt møbleret værelse på ca. 12 kvadratmeter. Du deler badeværelse med en eller to andre beboere.

Historie

Stormly har eksisteret siden 1971, men har rødder tilbage til 50èrne, hvor nogle kvinder i Esbjerg på frivillig basis startede et fritidstilbud for kvinder i KFUM & KFUK´s lokaler.

Her kunne kvinder komme og få støtte til at omsy brugt tøj til deres børn.  

Nogle af dem havde svære sociale, psykiske- og misbrugsproblemer, og/eller de manglede et sted at bo. De opsøgte den frivillige leder af fritidstilbuddet, Emma Nielsen, privat for at få hjælp. Hun løste indimellem det akutte problem ved at lade kvinderne bo i sit eget private hjem i en periode.

Dette var ikke en holdbar og tilfredsstillende løsning, og derfor tog Emma Nielsen, initiativ til at oprette Stormly i samarbejde med KFUM`s Sociale Arbejde i Danmark.

 De første år var der plads til 6 kvinder, men senere er huset gradvis udvidet til nu at have plads til 12 kvinder.

Idegrundlag-værdier

Udgangspunktet for arbejdet på Stormly er, at ethvert menneske har ret til et værdigt liv, og at den enkelte skal mødes med respekt og åbenhed.

Et socialt forpligtende fællesskab, hvor man:

  • Respekterer hinanden,
  • Interesserer sig for hinanden,
  • Har øje for hinandens ressourcer,
  • Rummer hinandens begrænsninger
  • Støtter og hjælper hinanden,
  • Hjælper hinanden med det daglige, praktiske arbejde
  • Har fælles oplevelser og aktiviteter. 

Det er en af medarbejdernes vigtigste opgaver at indgå i og fremme denne form for fællesskab.

Vi tror på, at man som menneske bedst udvikler sig og opnår en følelse af værdi, når man deltager i et socialt forpligtende fællesskab, hvor man bliver mødt med respekt, og hvor der er brug for det, man kan.

Personale

For at kunne give et bredt tilbud på Stormly har vi en personalegruppe, der har forskellige uddannelser, interesser og særlige kompetencer.

Alle ansatte er kvinder, og der er stor aldersspredning.

De uddannelser, der i øjeblikket er repræsenteret er:

  • Socialpædagoger
  • Social- og sundhedsassistenter
  • Socialrådgiver

Alle medarbejdere får løbende efteruddannelse/ videreuddannelse i form af kurser, temadage m.v.

Bl.a. er 5 medarbejdere uddannet som NLP terapeuter Normeringen er på 11,72 fuldtidsstillinger, fordelt på 11 faste medarbejdere, + vikarer.

Der er personale hele døgnet.

Bestyrelsen

Stormly ledes af en bestyrelse, der består af 5-6 repræsentanter udpeget af KFUM´s Sociale Arbejde i Danmark.

Stormlys brugerforening

En selvstændig forening, bestående af nuværende og tidligere Stormly-beboere samt af tidligere medarbejdere.

Foreningen arrangerer udflugter og andre aktiviteter for nuværende og tidligere beboere.

Vi lægger stor vægt på respekt for hinanden.