Midlertidigt botilbud til kvinder

Stormly

Målgruppe

Stormly er et landsdækkende tilbud om midlertidigt ophold for kvinder over 18 år, som har særlige sociale problemer, og som er boligløse eller ikke kan fungere i egen bolig.

Stormly’s Beboer

De kvinder, der får et ophold på Stormly, er ofte i en situation, hvor de er særligt sårbare, og hvor deres problemer er blevet uoverskuelige.

Stormly modtager ikke kvinder der er i aktivt misbrug, de skal være afrusede inden ankomst. Et ophold kan også være at blive så afklarede, at de kan blive klar til et døgnbehandling for misbrug et andet sted, eller blive klar til at gennemføre et forløb i alkohol/misbrugs-dagbehandling.

Beboerne på Stormly slås ofte med følgende problemer:

 • Misbrug af alkohol, hash, narkotika eller medicin
 • Psykiske lidelser eller – forstyrrelser, kombineret med misbrug
 • Følgevirkninger efter seksuelt misbrug og/eller voldelige overgreb
 • Mangel på brugbart netværk.

Hjemløshed

Hvis du er hjemløs sikre vi, at du får dig tilmeldt til en boligforening og er aktivt boligsøgende, for det er et krav for at du kan bo her. Dine andre udfordringer  hjælper vi dig med at løse,  så du får den rigtige hjælp.

 

Krise i livet

Du behøver ikke at have haft et misbrug for at bo på Stormly. Du kan være i en anden krise i livet, skilsmisse, sorg, depression mv., som gør at hele din tilværelse falder fra hinanden.

Vi kan give dig ro og omsorg i en periode, samtidigt med at vi støtter dig i at skabe overblik igen. Sammen med en flok søde kvinder, der måske er i samme situation som dig, får du også mulighed for at være en del af et fælleskab og måske knytte nye venskaber.

Isolation og manglende netværk

De fleste kvinder der bor på Stormly, har levet et hårdt liv – måske med alkohol eller andet misbrug. Når de henvender sig, føler de sig ofte alene og lever meget isoleret. De oplever at familie og venner har vendt dem ryggen på grund af deres misbrug.

Hvis de har et netværk, er det et netværk der støtter dem i deres misbrug.

Er du i samme situation og har et ønske om at bryde den dårlige vane, det dårlige netværk og ønsker du et liv uden misbrug og isolation i fællesskab med andre kvinder, så kontakt os.

Psykisk sygdom

Hvis du har en psykisk diagnose eller har brug for ro i en periode mens du bliver udredt, kan du godt bo på Stormly. Det kræver dog at du passer din medicin og den behandling du er blevet tilbudt.

Vælger du at stoppe medicinering eller behandling og at din tilstand forværres – skønner vi om din adfærd kan passe ind på Stormly. Vi vil så snakke med dig om hvad vi kan gøre, om du måske trænger til en indlæggelse eller vi sammen med dig laver en plan for hvad der skal ske.

Vi har flere kvinder der kommer her efter at de har været indlagt på psykiatriske afdelinger og som ikke magter at kommer hjem til dem selv med det samme. De har brug for en periode med ro, så de kan komme til hægterne igen og vi kan finde ud af om der er brug for ekstra støtte i hjemmet.

  Overgreb

  Mange kvinder har været udsat for seksuelle, psykiske eller voldelige overgreb i deres opvækst og har derfor en del senskader. Deres liv bærer ofte præg af megen sygdom, misbrug og afbrudte forhold – både privat og i arbejdslivet.

  Har du været udsat for dette, hjælper vi dig med at få den rette behandling hos professionelle fagfolk – samtidigt med at vi støtter op om dig med omsorg og snakke om alle de svære følelser der bliver lukket op for.

   Misbrug og afhængighed

   Du kan ikke være i et aktivt misbrug på Stormly, så du skal være afruset inden du flytter ind. Du kan ikke blive afruset hos os, da vi ikke er et behandlingssted.

   Der bor mange kvinder på Stormly som har været afhængige af alkohol eller stoffer, som ønsker støtte til at forblive ædru og stoffrie. Nogle går i ambulant behandling og andre forsøger at blive så afklarede, at de kan komme videre i døgnbehandling.

   På Stormly må du ikke ryge indenfor og du må ikke indtage rusmidler. Har du besøg af venner eller familie, må de heller ikke være påvirkede.

    vi lægger stor vægt på respekt for hinanden

    Kontakt os

    Stormly

     
    Guldager Stationsvej 104
    6710 Esbjerg V
     
    CVR: 34653704
    EAN: 5790001662127
     

    Find os her

    Google Maps Generator by embedgooglemap.net