Midlertidigt botilbud til kvinder

Stormly

Stormlys Tilbud

Ønsker du ophold på Stormly, skal du sige ja til:

 • At arbejde hen mod de mål, du selv sætter dig
 • At deltage i arbejdsfællesskabet og det sociale fællesskab på Stormly

Opholdet giver dig mulighed for at:

 • Arbejde med dine personlige, konkrete problemer, fx økonomi, bolig, misbrug og psykiske problemer
 • At øve dig i at fungere i en struktureret hverdag sammen med andre
 • Knytte venskaber
 • Få genoptrænet gamle færdigheder – eller få lært nye
 • At genopdage gamle interesser – eller finde nye

 

 

Det kræver ikke dit samtykke at vi retter henvendelse til din hjemkommune, da det er et lovkrav for at være her, vi skal oplyse at du er flyttet ind hos os.

For Kvinder

Stormly er kun for kvinder og her arbejder kun kvinder. Dette er for at kunne give tryghed for de kvinder der har været ude for grimme oplevelser med mænd, både i deres barndom og i deres voksenliv.

Vores ydredøre låses kl. 23 hver aften og der må ikke overnatte mænd over 18 år i huset. Du må gerne have besøg af din kæreste eller mand.

Opholdsplan

I løbet af de første dage på Stormly udarbejder du sammen med din kontaktperson en opholdsplan.

I den beskrives:

 • Hvilke mål, du vil arbejde hen mod under opholdet.
 • I hvilken rækkefølge der skal arbejdes med problemerne.
 • Hvad der konkret skal gøres.
 • Hvem der skal gøre hvad.
 • Hvornår det skal gøres.

Den sendes til din kommune, hvor den kan skabe sammenhæng i den støtte, du får og kan gøre dit samarbejde med kommunen enklere.

Udredning

I løbet af de første 14 dage af dit ophold, skal du sammen med din kontaktperson lave en udredning. Denne skal bruges i samarbejdet omkring eventuel støtte efter udskrivning.

Under dit ophold vil din kontaktperson tilbyde dig, at I sammen udarbejder en udredning. Udredningen er en systematisk gennemgang af forskellige områder af dit liv (bl.a. bolig, økonomi, helbred, netværk m.fl.), som gør det nemmere at få et overblik over, hvor der skal sættes ind. Denne kan bruges i samarbejdet med din kommune bl.a. til udarbejdelse af en §141 handleplan.

§141 handleplanen skal du ifølge Serviceloven have tilbudt, når du er indskrevet på en § 110 boform.

§141 handleplan udarbejdes af den kommunale sagsbehandler i samarbejde med dig.

Lindrende Tilbud

Som supplement til lægelig behandling har vi på Stormly forskellige lindrende tilbud:

 • NADA (øreakupunktur)
 • NLP – Strukturerede samtaler
 • KST – Kranie sakral terapi

Sammenfattende har alle de lindrende tilbud en beroligende og afklarende effekt og beboeren beslutter selv hvilket tilbud de ønsker

Døgnrytme

Vi følger en fast døgnrytme på Stormly, med faste spisetider osv. Alle hverdage er planlagte og du vil altid vide hvornår du skal bidrage med noget.

Vi hjælper hinanden med at få huset til at fungere og har et arbejdsområde hver sammen med en anden beboer og en personale. Du vil aldrig stå alene og altid blive støttet/vejledt – både med rengøring og madlavning. Har du en dårlig periode, byder du ind med hvad du kan.

Vores hverdage ser således ud:

 

Mandag – tirsdag – onsdag
9.00 Morgensamling og uddeling af arbejdsopgaver
9.30 Fælles arbejdsopgaver – ca. 30 minutter.
10.30 Gåtur
12.00 Spisning – varmt mad
18.00 Aftensmad
23.00 Personalet siger godnat
Torsdag
9.00

Morgenmøde og uddeling af arbejdsopgaver til dem der ikke deltager i fællesaktivitet

9.30 Fællesaktivitet
12.00 Ta’ selv frokost
18.00 Aftensmad – varm
23.00 Personalet siger godnat
Fredag
9.00 Morgensamling og uddeling af arbejdsopgaver
9.30 Fælles arbejdsopgaver – ca. 30 minutter
10.30 Gåtur
18.00 Aftensmad
23.00 Personalet siger godnat

Kontakperson:

Som beboer har du en kontaktperson, som støtter dig i at formulere realistiske mål og at arbejde hen mod dem.

 

Støtte ved hedlbredsproblemer:

Stormly kan støtte dig i at komme i gang med relevant undersøgelse og behandling af dine helbredsproblemer.

MEDICINSK BEHANDLING / KONTAKT TIL LÆGE:

Mens du bor på her skal du selv opbevare din medicin aflåst på dit værelse. Du skal selv bestille medicinen og hente den på apoteket. Du kan få hjælp til bestilling og dosering hvis du har svært ved det.

Den faste medicin bliver fortsat ordineret af den læge, der plejer at ordinere den (egen læge eller speciallæge, fx psykiater).

Du bruger også din egen læge, hvis du har brug for at drøfte helbredsproblemer, du har haft gennem længere tid.

Hvis du kommer fra en anden del af landet, kan du ved akutte infektioner og lignende bruge et lokalt lægehus i Esbjerg, der ligger tæt på Stormly.

 

Udskrivning – Udslusning:

Det kan være svært at omstille sig fra at bo på Stormly til at skulle fungere i eget hjem. Mange har brug for en udslusningsperiode, hvor de gradvis vænner sig til at være i egen bolig igen, – samtidig med, at der gives mere støtte, end det er muligt efter udskrivningen.

 

Støtte efter udskrivningen:

Når du sammen med din kontaktperson planlægger udskrivning, aftaler I også, hvilken støtte Stormly kan give efter udskrivningen.

Den individuelle støtte kan bestå i, at din kontaktperson kommer på besøg eller ringer på et aftalt tidspunkt, hvor I så har mulighed for at følge op på dine planer og mål. Desuden vil du altid ved behov kunne ringe til Stormly og tale med den medarbejder, der er på arbejde.

 

Samarbejde:

Som beboer vil du have brug for andre end Stormly’s medarbejdere for at komme videre. Vi støtter dig i at komme i kontakt med de personer, som netop du har brug for og deltager i samarbejdet sammen med dig. Det kan være både fagpersoner og pårørende.

DE SAMARBEJDSPARTNERE, VI HAR MEST KONTAKT MED ER:

Kommuner:    kommunale sagsbehandlere og jobkonsulenter

Der er brug for samarbejde, hvis der skal bevilges ydelser af forskellig slags, og hvis dit forsørgelsesgrundlag skal afklares.

Misbrugsbehandling: Hvis dit ophold på Stormly er kombineret med, at du er i misbrugsbehandling, kan der være behov for et samarbejde med din misbrugsbehandler.

Sundhedsvæsenet: I forbindelse med at du får undersøgt dine helbredsproblemer og bliver sat i behandling, kan det være aktuelt at samarbejde med hospitalsafdelinger, speciallæger, Lokalpsykiatrien m.fl.

Kriminalforsorgen: Der er brug for samarbejde, hvis du har begået kriminalitet og har en behandlingsdom, er under tilsyn, eller hvis du afsoner en fængselsstraf på Stormly.

 

vi lægger stor vægt på respekt for hinanden

Kontakt os

Stormly

 
Guldager Stationsvej 104
6710 Esbjerg V
 
CVR: 34653704
EAN: 5790001662127
 

Find os her

Google Maps Generator by embedgooglemap.net