Midlertidigt botilbud til kvinder

Stormly

Hverdagen

På Stormly lægger vi vægt på at have en aktiv og struktureret hverdag

Hverdagene følger en fast rytme, hvor man står op om morgenen, er med i det praktiske arbejde og deltager i de faste måltider, med mindre andet er aftalt. Vi lægger dermed op til, at du følger samfundets normale døgnrytme, som du skal, hvis du kommer i beskæftigelse, dagbehandling m.v.

Vi har et fast dagsprogram for ugens 5 hverdage. Dagene starter med ”ta’ selv” morgenmad inden kl. 9.00, hvor vi mødes til morgensamling. Her er der morgensang, tekstlæsning, praktisk orientering og uddeling af praktiske opgaver. Vi har så ”omsorgsrunden”, hvor der er mulighed for at dele glædelige begivenheder med hinanden eller fx at orientere de øvrige om, at man har det dårligt og måske derfor er lidt irritabel. Her gives også orientering om eventuelle besøg i huset m.m.

09.30 går vi i gang med rengøring og madlavning og der er tilbud om gåtur kl 10.30.

Eftermiddagene er ikke skemalagt, men her er der plads til samtaler med kontaktpersonen/lægebesøg osv., og tilbud om fælles aktiviteter. Én hverdag i ugen er der aktivitetstilbud for alle beboere. Det kan fx være kreativt, kulturelt eller motion.

Husregler

Vi tilstræber at have så få faste regler som muligt, men i stedet i det daglige tage hensyn og vise omtanke.

De vigtigste faste regler er:

  • Al rygning foregår udendørs.
  • Man må ikke indtage rusmidler på Stormly – og heller ikke have besøg af personer, der er påvirkede.

Du må gerne have besøg af venner og familie om eftermiddagen og i weekenden. Dine børn må overnatte hos dig i weekenden. Mænd må ikke overnatte på Stormly.

FÆLLES AKTIVITETER

Som beboer er du med til foreslå og planlægge forskellige former for frivillige fælles aktiviteter. Disse aktiviteter foregår overvejende om eftermiddagen eller om aftenen.

Det kan være:

  • Forløb, som strækker sig over længere tid, og som er åbne for alle beboere. Indholdet kan være forskellige former for motion, mindfulness og kreative aktiviteter.
  • Enkeltarrangementer fx udflugter, biografture m.m.

BEBOER-INDFLYDELSE

Som beboer har du indflydelse på tilrettelæggelse af det praktiske arbejde, fællesaktiviteter, madplan m.v.

Husmøde afholdes én gang månedligt. Der er mødepligt, og der er mulighed for at drøfte alt vedr. hverdagen på Stormly.

ARBEJDS-FÆLLESSKABET

Madlavning, rengøring og havepasning klares af beboere og medarbejdere i fællesskab.

Alle deltager så vidt muligt, og alle kan få den støtte, de har brug for. Mange beboere har det i starten af opholdet så dårligt, at de kun kan klare mindre opgaver, men de fleste kommer til at kunne være med i næsten alle arbejdsopgaver, efterhånden som de får flere kræfter.

DET SOCIALE FÆLLESSKAB

Det sociale fællesskab består bl.a. i, at du.

  • Deltager i den daglige morgensamling.
  • Spiser sammen med de andre.
  • Behandler andre med respekt.
  • Er med i planlægning og beslutninger om hverdagen på Stormly, om fælles aktiviteter, madplan, m.v.
vi lægger stor vægt på respekt for hinanden

Kontakt os

Stormly

 
Guldager Stationsvej 104
6710 Esbjerg V
 
CVR: 34653704
EAN: 5790001662127
 

Find os her

Google Maps Generator by embedgooglemap.net